(Sáng tác, Xuyên không)Hoàng Hậu Gian Thương

Hoàng Hậu Gian Thương

Nguồn : https://quynhduongcac.wordpress.com/

Tác giả:Nhật Nguyệt Vô Tình(Quỳnh Dương Phi)


Văn án

Chương 1

Chương 2

Chương 3.1  -  Chương 3.2

Chương 4

Chương 5

Chương 6.1  -  Chương 6.2

Chương 7  -  Chương 8 –  Chương 9

Chương 10- Chương 11Chương 12

Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16

Chương 17 - Chương 18 – Chương 19

Chương 20 – Chương 21

Chương 22 – Chương 23 – Chương 24

Chương 25

Chương 26 – Chương 27 – Chương 28- Chương 29

Phiên Ngoại:

Phiên ngoại I.1Phiên Ngoại I.2

12 comments on “(Sáng tác, Xuyên không)Hoàng Hậu Gian Thương

  1. Pingback: CHƯƠNG 5: NGOÀI Ý MUỐN TỚI CHƠI. « Hiên Viên Các

  2. Pingback: Tiểu thuyết Việt Nam « Mộng Xuân

  3. Pingback: List truyện Việt Nam | Hội săn lùng truyện

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s